Oznam - obrady v Novom dome smútku a v Starom dome smútku

01.06.2020 12:00

Dňa 06.05.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
OPATRENIE č. OLP/3881/2020
Na základe uvedeného opatrenia vydáva spoločnosť BELA, s.r.o.
- prevádzkovateľ pohrebísk v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:
Pohrebných obradov v Novom dome smútku a
v Starom dome smútku sa môže zúčastniť
len obmedzený počet osôb.
Vstup do domov smútku je povolený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Pri vstupe do domov smútku je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.
V domoch smútku a rovnako aj v priestoroch cintorínov je potrebné (okrem
členov spoločnej domácnosti)
dodržiavať predpísaný
odstup 2 metre
od ostatných účastníkov obradu.
Toto obmedzenie platí od 01.06.2020 do odvolania.

Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.
Účastníkov pohrebu tiež žiadame o rešpektovanie rozhodnutia Krízového štábu
mesta Krupina z dňa 11.03.2020, ktorým vyzýva k zmene spôsobu
vyjadrenia sústrasti a to úklonom hlavy namiesto podania rúk.

Flag Counter

Kontakt

BELA, s.r.o. Obchodná ulica 545/1
Krupina
96301
045 55 216 59
0905 254 031
0918 184 817
poslbela@gmail.com